Jak znaleźć dobrego ortodontę

smile

Mnogość gabinetów oferujących usługi ortodontyczne pozwala pacjentowi na wybór. Zatem jak wybierać?

Pierwsza zasada – leczmy się u specjalistów ortodontów, a nie u stomatologów ogólnych, rozmiłowanych w sztuce ortodoncji. Szukajmy profesjonalistów i unikajmy amatorów, bo ceną jest zdrowie.

Specjalista ortodonta to lekarz, który po ukończeniu studiów musi przejść 5-letnie szkolenie, aby zrozumieć specyfikę tej gałęzi stomatologii i nauczyć się poprawnie leczyć. Szkolenie to kończy się egzaminem państwowym, którego zdanie potwierdza odrębny certyfikat. Lekarz ortodonta nie zajmuje się leczeniem ogólnym zębów, tę pracę pozostawiając swoim kolegom stomatologom, doświadczonym i wyspecjalizowanym w tej dziedzinie.

Skuteczne leczenie to najpierw poprawny plan leczenia. Obowiązek sporządzenia bezbłędnego planu leczenia posiadają tylko lekarze specjaliści ortodonci.

Niespecjalista nie ponosi winy za brak sporządzenia planu leczenia ortodontycznego, ponieważ ma prawo do braku takiej specjalistycznej umiejętności. Ponosi natomiast odpowiedzialność za rozpoczęcie leczenia bez sporządzenia takiego planu, o ile leczenie rozpocznie. Natomiast konsekwencje takiego chaotycznego postępowania dotykają głównie pacjenta.

Wybierając niespecjalistę pacjent udziela zgody na leczenie bez planu. Ujemne skutki takiego leczenia nieodwracalnie ponosi pacjent i żadne roszczenia nigdy nie przywrócą stanu wyjściowego.

Pamiętajmy, że skuteczne leczenie to leczenie zapewniające:

  • Estetykę.
  • Zdrowie i sprawność całej jamy ustnej.
  • Długoterminową stabilność efektu leczenia.

Zapewnienia tych parametrów domagajmy się rozpoczynając leczenie ortodontyczne naszych zębów.

O kompromisie w leczeniu decydujmy sami dokładnie sprawdzając porawność i wiarygodność udzielonych informacji.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy lekarz, którego wybrałeś jest specjalistą ortodontą wejdź na stronę:

Rejest Naczelnej Izby Lekarskiej
lub na stronę Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego:

Druga zasada – czytajmy dostępne źródła na tematy dotyczące naszego zdrowia, a także zębów. Nie bójmy się zadawać naszemu lekarzowi pytań i oczekujmy wyczerpujących odpowiedzi. Nie wolno zadowolić się odpowiedzią „tak musi być” lub „nie da się inaczej zrobić”. Medycyna to nauka przyrodnicza i jest wytłumaczalna, nie pozostawia miejsca na domysły. Wszystko musi być uzasadnione, a lekarz musi poświęcić pacjentowi właściwą ilość czasu.

Wybór należy do Ciebie

Większość ośrodków kształcących stomatologów oraz specjalistów ortodontów skupia się przede wszystkim na wyrównaniu zębów i nie kształci wystarczająco lekarzy w tym, jak skorygować relację czynnościową pomiędzy zębami a stawami skroniowo-żuchwowymi.

Ale i wśród ortodontów są różne grupy. Jedna ściśle przestrzega funkcjonalnej zależności między zębami, mięśniami i stawami skroniowo-żuchwowymi, co jest drobiazgowo badane i diagnozowane.
Inna grupa ortodontów uważa, że zależności między zębami, mięśniami i stawami mają małe lub żadne znaczenie, a wyrównanie zębów będzie dla pacjenta zadowalające.

W przypadku ortodontów pracujących zgodnie z filozofią Roth/Williams, ukończenie dodatkowego, specjalistycznego 2-letniego szkolenia w jednym ze znanych ośrodków na świecie (obecnie jest ich osiem) uczy, jak prowadzić leczenie ortodontyczne, aby zapewnić jednocześnie korektę zgryzu i wyrównane zębów w atrakcyjnym uśmiechu. Dlatego ortodonta z takim certyfikatem zapewnia jednocześnie usługę leczniczą i kosmetyczną. Praktyka lekarza ortodonty zaznajomionego z filozofią Roth/Williams oraz precyzyjny sposób leczenia znacznie różnią się od tych praktyk, które zajmują się wyłącznie wyrównaniem zębów.

Jak wybrać ortodontę?

Ortodonta z certyfikatem Roth/Williams:

  • rzadko ustala diagnozę i plan leczenia na pierwszej wizycie (metoda dziś bardzo popularna),
  • wymaga czasu na zgromadzenie i analizę dokumentacji, zanim przedstawi plan leczenia i jego opcje,
  • rutynowo montuje modele gipsowe pacjenta do artykulatora, bez którego nie jest w stanie ustalić ani analizować relacji czynnościowych pomiędzy zębami i stawami,
  • co najmniej raz w roku wykonuje zdjęcia rentgenowskie pacjenta podczas leczenia,
  • obejmie leczeniem ortodontycznym wszystkie zęby, także ostatnie trzonowce, które mają duże znaczenie w zgryzie i wpływają na stan stawu skroniowo-żuchwowego, znajdując się bardzo blisko niego.

Nie pozwól, by leczyli Cię amatorzy. Stawka jest zbyt wysoka. Postaw na specjalistę!