Nowoczesna ortodoncja

nakładki ortodontyczne clear alignerTowarzystwo Ortodontyczne Roth/Williams International Society of Orthodontics (www.RWISO.org) to elitarna grupa ortodontów z całego świata, którzy ukończyli specjalne zaawansowane szkolenie. Uczyli się na nim, jak korygować wady zgryzu, wyrównywać zęby i kreować atrakcyjny uśmiech jednocześnie czuwając nad zdrowiem stawów i mięśni twarzy. To unikatowe 2-letnie szkolenie zakończone certyfikatem odbywa się na wszystkich kontynentach w akredytowanych ośrodkach (Roth-Williams Teaching Centers). Sposób leczenia, prowadzony przez certyfikowanych ortodontów Roth/Williams Society różni się w wielu aspektach od tradycyjnego leczenia ortodontycznego, polegającego jedynie na wyrównywaniu krzywych zębów, co było priorytetem w pierwszych latach istnienia tej specjalności do około połowy XX wieku. Dzięki wiedzy przekazanej przez dr Rotha obecnie ortodoncja przestała być usługą kosmetyczną a stała się procedurą leczniczą, zapewniającą poza równymi zębami także zdrowie otaczających tkanek i stawów szczęk.

smile

Filozofia Roth/Williams opiera się na siedmiu celach leczenia (Seven Goals of Treatment):

1.

Spełnienie oczekiwań pacjenta

Lekarz ortodonta koncentruje się zarówno na dolegliwościach pacjenta, jak i na jego oczekiwaniach i nadziejach związanych z leczeniem. To ułatwia ustalenie indywidualnego planu leczenia. Na przykład dorosły pacjent nie zawsze oczekuje pełnej korekty wady zgryzu, lecz chodzi mu głównie o uzyskanie atrakcyjnego uśmiechu. Plan u takiego pacjenta leczenia może zakładać osiągnięcie tego celu jednocześnie uwzględniając, że leczenie retencyjne nie tylko będzie utrwalać pozycje zębów, ale także zapewni długotrwałe zdrowie systemu nawet gdy pełna korekta zgryzu nie została osiągnięta. W takich przypadkach zawsze warto rozważyć leczenie aparatami nakładkowymi (Invisalign lub Orthocaps) albo zamkami ceramicznymi.

2.

Zapewnienie estetyki zębów

Istnieją specyficzne cechy charakterystyczne dobrego uśmiechu. W tej filozofii mają one nadrzędne znaczenie, a leczenie jest zaplanowane dla każdego pacjenta indywidualnie, tak aby zapewnić możliwie najwięcej tych cech.

3.

Zapewnienie estetyki twarzy

Istnieją specyficzne proporcje i cechy charakterystyczne atrakcyjnej twarzy, na które leczenie ortodontyczne może wpływać pozytywnie, ale też negatywnie. Działanie ortodontyczne może na przykład spowodować, że dolne zęby przemieszczą się wraz z żuchwą ku dołowi i tyłowi, powodując tzw. dotylną rotację żuchwy i zgryz otwarty, przemieszczając jednocześnie podbródek do tyłu i dołu. Ortodonta winien przewidywać takie efekty. Wielką ostrożność powinien wykazać szczególnie przy pozycjonowaniu zębów przednich, ponieważ one właśnie wpływają na położenie i wygląd warg, a ten może poprawić albo pogorszyć estetykę twarzy.

4.

Prawidłowy zgryz, czyli okluzja zębów

Oznacza to sposób, w jaki górne i dolne zęby kontaktują się ze sobą. Istnieją dokładne kryteria, jak to powinno wyglądać. Ustanowione one zostały przez dr. Larrego Andrewsa z San Diego, który przestudiował naturalne, idealne uzębienie u wielu osób. Dziś te kryteria są podstawą pracy każdego ortodonty i obowiązują w leczeniu ortodontycznym na całym świecie. Aparaty ortodontyczne stosowane w leczeniu wg filozofii Roth/Williams są tak dobierane, by pomóc ortodoncie w osiągnięciu zaplanowanych rezultatów, zgodnych z zasadami wprowadzonymi przez dr. Andrewsa.

5.

Zdrowie stawów skroniowo-żuchwowych

Dzisiaj dostępne są bardzo szczegółowe i wiarygodne informacje dotyczące formy i funkcji stawów szczęk. Wiemy także, że zęby są elementem dominującym nad stawami i dyktują pozycję i ruch kłykci żuchwy w dołach stawowych. Z tego powodu wzajemne relacje między zębami a stawami skroniowo-żuchwowymi są absolutnie kluczowe dla trwałego zdrowia i utrzymania dobrego stanu całego narządu żucia. Aktualnie najlepszym narzędziem służącym zbadaniu relacji stawowych jest artykulator. Certyfikowani ortodonci grupy Roth/Williams niemal zawsze montują modele zębów pacjenta w artykulator, ponieważ tylko w ten sposób jest możliwa pełna ocena pozycji zębów względem pozostałych elementów narządu żucia.

6.

Zapewnienie zdrowego przyzębia

Słowo „przyzębie” odnosi się do kości wokół zębów i dziąseł. Właściwa budowa i czynność zębów, stawów i mięśni może zapewnić zdrowie tkankom przyzębia. Na przykład zęby tylne są przeznaczone w sposób naturalny do przejmowania sił podczas żucia. A są one bardzo duże. Dlatego siły te muszą być przenoszone wzdłuż długich osi zębów. W przypadku niewłaściwego zachodzenia zębów przednich i/albo nieprawidłowej pozycji w stawach szczęk, siły dostarczane do zębów tylnych zamiast pionowych stają się bardziej poziome, co zazwyczaj okazuje się szkodliwe dla przyzębia i może spowodować rozchwianie zębów.

7.

Stabilny efekt

Prawidłowo przeprowadzone leczenie, zapewniające właściwe kontakty zębów, prawidłowe relacje stawów skroniowo-żuchwowych oraz mięśni, to klucz do długotrwałego zdrowia i stabilności uzyskanego efektu leczenia ortodontycznego.

Jeśli wada została prawidłowo rozpoznana, a leczenie przeprowadzono właściwie, wówczas rezultat leczenia będzie stabilny i nie będzie nawrotu wady.

smile

Nowoczesną ortodoncję można zdefiniować jednym zdaniem:
„Jasno zdefiniowany cel leczenia”.

Ustanowienie konkretnego celu leczenia wzmacnia motywację do dobrej diagnozy przed jego rozpoczęciem i redukuje ryzyko niepowodzenia w leczeniu. Często niepowodzenia w leczeniu są przypisywane niewystarczającej współpracy pacjenta lub niewłaściwemu aparatowi ortodontycznemu. To nie jest prawda! Główny winowajca to zła diagnoza lub jej brak.

Nietrwałe efekty leczenia mogą przybrać formę

  • niestabilności ustawienia zębów,
  • ścierania się zębów,
  • utraty tkanek przyzębia (odsłanianie się szyjek i korzeni zębów),
  • zaburzeń w stawie skroniowo-żuchwowym,
  • pogorszeniu estetyki twarzy.

Dr Roth uznawał przemieszczenie kłykcia stawowego (głowy żuchwy) za główny czynnik wpływający na niestabilność rezultatów leczenia ortodontycznego. Takie przemieszczenie oznacza, że zagryzając zęby pacjent jednocześnie powoduje wysuwanie się kłykcia z dołu stawowego, powodując nieustanne nadwichnięcia jednego albo obu stawów. Z czasem to się pogłębia; czas, kiedy to stanie się problemem, dla każdego jest inny… ale problemem się stanie.

„Owoc ortodontycznej pracy zbiera się po 10 latach”. Oznacza to, że nie jest sukcesem dobre zakończenie leczenia, lecz jego stabilność po latach od jego zakończenia – to główne założenie filozofii leczenia ortodontycznego dr Rotha.

Jakakolwiek zmiana w stawach skroniowo-żuchwowych natychmiast wpływa na relację zgryzową między górnymi a dolnymi zębami. Prawidłowa pozycja głowy stawowej w dole stawowym to jeden z pięciu obszarów pracy ortodontycznej. Składają się na nie:

  • estetyka twarzy,
  • estetyka zębów,
  • okluzja funkcjonalna,
  • zdrowe przyzębie,
  • zdrowe stawy skroniowo-żuchwowe.

Proces postępowania ortodontycznego wpływa na wszystkie obszary, dlatego wszystkie muszą być bez przerwy kontrolowane podczas całego leczenia, nie tylko estetyka i ustawienie zębów!

Estetyka twarzy

Przygotowanie planu leczenia wymaga najpierw ustalenia oczekiwanych zmian w estetyce twarzy. Dopiero mając harmonię twarzy jako cel można decydować o tym, czy podjąć leczenie ekstrakcyjne, czy nie, o rodzaju aparatów i zaplanować przemieszczenia zębów. Często na tym etapie należy rozważyć potrzebę leczenia chirurgicznego, jeśli wada ma charakter szkieletowy, a nie zębowy.

Większość wad asymetrycznych jest widoczna tylko wtedy, gdy się patrzy na pacjenta na wprost. Asymetria ma ścisły związek ze stanem stawów skroniowo-żuchwowych, funkcją zgryzową, położeniem zębów i estetyką.

Estetyka zębów

Estetyka twarzy i estetyka zębów wzajemnie się uzupełniają. Chcąc uzyskać pożądaną estetykę ORAZ właściwy funkcjonalnie zgryz, często wymagane jest odbudowanie anatomicznego kształtu zębów przez stomatologa.

Okluzja funkcjonalna

Dla prawidłowej funkcji zgryzowej potrzebne jest, by siekacze górne nachodziły na dolne o 3-4 mm. Tylko w ten sposób można zapewnić prawidłową szparę między zębami tylnymi podczas ruchów żuchwy. Także kły wymagają odpowiedniego nachylenia, aby zapewnić prawidłową czynność w ruchach bocznych podczas żucia.

Zdrowe przyzębie

Tkanki przyzębia, podtrzymujące ząb w zębodole, wymagają odpowiedniej grubości. Jeżeli zęby są zanadto wychylone w stronę wargi albo policzka, wówczas pojawia się ryzyko recesji, czyli obnażenia szyjek zębowych, a nawet korzenia.

Obecnie istnieje trend, by leczyć, wprowadzając na siłę zęby do łuku zębowego (leczenie bezekstrakcyjne). Przekonuje się pacjentów, że w ten sposób osiągnie się cel estetyczny. Nie jest to prawda. Leczenie musi się opierać na ustaleniu celu i stopniowym dochodzeniu do niego. Leczenie bezekstrakcyjne jest jednym ze sposobów leczenia, właściwym dla niektórych pacjentów i przy niektórych nieprawidłowościach. Lecząc, należy jednak uwzględnić wszystkie wymienione obszary pracy ortodonty i nie lekceważyć zdrowia przyzębia. Leczenie bezekstrakcyjne to metoda postępowania – nie powinno jednak być filozofią leczenia, realizowaną dla wszystkich jednakowo!

Masz problem z zębami, wadę zgryzu? To nie wyrok.
Znajdź dobrego ortodontę – w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, w całym kraju